Wynagrodzenie

Wynagrodzenie ustalane jest po analizie sprawy z uwzględnieniem koniecznego nakładu pracy oraz stopnia złożoności sprawy.

Zgodnie z Kodeksem Etyki Radcy Prawnego wysokość wynagrodzenia ustalam z Klientem przed przystąpieniem do świadczenia pomocy prawnej.