UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA W DOBIE COVID-19

Czas pandemii może zniechęcać do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Niemniej jednak nie jest to przeszkodą do sprawnego przeprowadzenia postępowania upadłościowego.

Czas działa na Twoją korzyść!

Obecna sytuacja spowodowała spowolnienie działalności wielu instytucji lecz należy pamiętać, że Sądy funkcjonują normalnie.

Czytaj dalej „UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA W DOBIE COVID-19”

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM

Sądy Upadłościowe w województwie lubuskim

Postępowania upadłościowe prowadzą Sądy Rejonowe, w których wyodrębnione są wydziały gospodarcze. Sprawę upadłościową rozpoznaje Sąd właściwy dla głównego ośrodka podstawowej działalności dłużnika. W przypadku konsumentów będzie to Sąd miejsce zwykłego pobytu tej osoby.

Czytaj dalej „UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM”

ZGŁOSZENIE WIERZYTELNOŚCI NA NOWYCH ZASADACH

Błędne zgłoszenie wierzytelności może skutkować utratą prawa występowania w postępowaniu Upadłościowym, a tym samym utratę prawa do uczestniczenia w podziale funduszy masy upadłości.

Kluczowa zmiana

Przepisy Prawa upadłościowego obowiązujące od dnia 24 marca 2020r. zakładają, że zgłoszenie wierzytelności należy wysłać bezpośrednio do syndyka, a nie do sędziego-komisarza jak miało to miejsce dotychczas. W treści postanowienia o ogłoszeniu upadłości wskazana jest osoba syndyka oraz adres na jaki należy wysłać zgłoszenie wierzytelności.

Czytaj dalej „ZGŁOSZENIE WIERZYTELNOŚCI NA NOWYCH ZASADACH”

PRZEDSIĘBIORCO! UPADNIJ JAKO KONSUMENT!

Czy prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i rozważasz ogłoszenie upadłości lecz z uwagi na brak środków wahasz się przed podjęciem decyzji? Jeżeli tak, to ogłoszenie upadłości jako konsument może być rozwiązaniem dla Ciebie.

Upadłość przedsiębiorcy

Ogłoszenie upadłości jako przedsiębiorca wiąże się w pierwszej kolejności z poniesieniem wysokich kosztów. W pierwszej kolejności należy pokryć opłatę sądową od wniosku o ogłoszenie upadłości, która w przypadku przedsiębiorcy wynosi 1.000,00 zł. Kolejnym kosztem będzie zaliczka na poczet kosztów postępowania w wysokości około 6.000,00 zł. Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości nie gwarantuje ogłoszenia upadłości. Wpierw Sąd Upadłościowy powoła tymczasowego nadzorcę sądowego, który zbada czy majątek Dłużnika pozwoli na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego. Jeżeli majątek nie pozwoli pokryć tych kosztów to Sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości. Pomiędzy złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy, a wydaniem postanowienia o ogłoszeniu upadłości, minie co najmniej 6 miesięcy.

Czytaj dalej „PRZEDSIĘBIORCO! UPADNIJ JAKO KONSUMENT!”

UPADŁOŚĆ PRE-PACK najkorzystniejsza dla wierzycieli

Jeżeli otrzymałeś z Sądu Upadłościowego wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży w trybie PRE-PACK, wiedz, że jest to propozycja szybkiego zaspokojenia Twoich roszczeń w postępowaniu upadłościowym.

Czym jest upadłość PRE-PACK?

Postępowanie PRE-PACK (inaczej przygotowana likwidacja) jest trybem postępowania upadłościowego zakładającego sprzedaż majątku na rzecz wskazanego podmiotu. Może to dotyczyć sprzedaży poszczególnych składników majątkowych (nieruchomości, nieruchomości lub należności) lub całego przedsiębiorstwa.

Czytaj dalej „UPADŁOŚĆ PRE-PACK najkorzystniejsza dla wierzycieli”

UPADŁOŚĆ PRE-PACK czyli przygotowana likwidacja

Czy chcesz ogłosić upadłość i sprzedać majątek na rzecz wskazanego podmiotu? Jeżeli tak to to upadłość PRE-PACK jest rozwiązaniem dla Ciebie.

Czym jest upadłość PRE-PACK?

Postępowanie PRE-PACK (inaczej przygotowana likwidacja) jest trybem postępowania upadłościowego zakładającego sprzedaż majątku na rzecz wskazanego podmiotu. Może to dotyczyć sprzedaży poszczególnych składników majątkowych (nieruchomości, nieruchomości lub należności) lub całego przedsiębiorstwa. Tryb ten dostępny jest zarówno dla przedsiębiorców jak i konsumentów.

Czytaj dalej „UPADŁOŚĆ PRE-PACK czyli przygotowana likwidacja”

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA czyli umorzenie długów dla każdego

Czy firmy Windykacyjne nie dają Ci żyć? Czy Twoje długi są większe od możliwość ich spłaty? Prawdopodobnie nigdy nie uda Ci się zaspokoić wierzycieli? Jeżeli tak, to upadłość konsumencka może być rozwiązaniem Twoich problemów!

Czym jest upadłości konsumencka?

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym, w którym syndyk dokonuje sprzedaży całego Twojego majątku i ustala krąg wierzycieli. Jeżeli nie masz żadnego majątku oraz dochodów to również masz szansę na ogłoszenie upadłości!

Czytaj dalej „UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA czyli umorzenie długów dla każdego”