Zakres Usług

Kancelaria reprezentuje Klienta przed Sądami Powszechnymi wszystkich instancji, organami egzekucyjnymi, organami administracyjnymi oraz w relacjach z podmiotami prywatnymi (m. in. Bankami, Zakładami Ubezpieczeń czy Kontrahentami). Do zakresu   usług wchodzi również przygotowanie pism procesowych, wniosków oraz pism pozasądowych.

Zakres specjalizacji

I. Prawo Upadłościowe

Wieloletnie doświadczenie pozwala dostosować zakres usług z krawiecką precyzją  do roli Klienta- Dłużnika, Wierzyciela czy też Syndyka. Reprezentacja poszczególnego typu Klienta wymaga podejścia skrojonego na miarę.

W przypadku Dłużnika głównym celem jest precyzyjne przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości a następnie kontrola działań syndyka. Istotną pełnomocnika Dłużnika jest aktywny udział na każdym etapie postępowania, który zaczyna się złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości a kończy wręczeniem Klientowi prawomocnego postanowienia o umorzeniu jego zobowiązań.

Będąc pełnomocnikiem  Wierzyciela dbam o interes wierzyciela na etapie zgłoszenia wierzytelności i podziału funduszy masy upadłości. To działanie pełnomocnika jest gwarantem zabezpieczenia roszczeń Wierzyciela na każdym etapie postępowania upadłościowego.

Jako pełnomocnik syndyka świadczę usługi w zakresie reprezentacji syndyka przed Sądem Upadłościowym (m. in. przetargi, rozprawy w przedmiocie umorzenia zobowiązań), outsorcingu (przygotowanie kompletnej dokumentacji w postępowaniu upadłościowym) oraz audytu.

II. Prawo Restrukturyzacyjne

Postępowanie restrukturyzacyjny ma na celu uchronienie przed ogłoszeniem upadłością. Moim zadaniem jest dobór typu postępowania restrukturyzacyjnego adekwatnego do sytuacji przedsiębiorstwa. Postępowanie restrukturyzacyjne ma pomóc, a nie utrudnić prowadzenie działalności gospodarczej. Kluczem do sukcesu jest przygotowanie planu restrukturyzacyjnego będącego podstawą skutecznej restrukturyzacji przedsiębiorstwa jak będzie zatwierdzona przez wierzycieli w toku postępowania. Zasadniczą rolą pełnomocnika jest przygotowanie skutecznej koncepcji restrukturyzacji przedsiębiorstwa oraz przekonanie do niej wierzycieli.

III. Windykacja

Gwarantuję szybkie przeprowadzenie działań windykacyjnych. Dłużnik przed podjęciem działań sądowych zawsze jest wzywany do dobrowolnego spełnienia świadczenia. W wypadku braku płatności niezwłocznie przygotowuję pozew, i po uzyskaniu prawomocnego wyroku, kieruję sprawę do komornika.

IV. Prawo Spółek

Oferuję usługi związane z rejestracją, przekształceniem oraz zmianą umów Spółek zarówno osobowych jak i kapitałowych. Nadzoruję procesy związane ze zmianą właścicielską oraz rejestracją zmian w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych.

V. Ubezwłasnowolnienie

Oferuję kompleksową usługę związaną z reprezentacją przed Sądem w sprawie o ubezwłasnowolnienie oraz w postępowaniu w przedmiocie ustanowienia opiekuna prawnego.