UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA czyli umorzenie długów dla każdego

Czy firmy Windykacyjne nie dają Ci żyć? Czy Twoje długi są większe od możliwość ich spłaty? Prawdopodobnie nigdy nie uda Ci się zaspokoić wierzycieli? Jeżeli tak, to upadłość konsumencka może być rozwiązaniem Twoich problemów!

Czym jest upadłości konsumencka?

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym, w którym syndyk dokonuje sprzedaży całego Twojego majątku i ustala krąg wierzycieli. Jeżeli nie masz żadnego majątku oraz dochodów to również masz szansę na ogłoszenie upadłości!

Postępowanie upadłościowe dzieli się na 2 etapy. Pierwszy z nich Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości – prowadzone przez Sąd. Polega na zbadaniu wniosku o ogłoszenie upadłości. Drugi –postępowanie po ogłoszeniu upadłości z udziałem syndyka oraz sądu lub sędziego-komisarza.

W zależności od trybu, syndyk lub Sąd dzieli zgromadzone przez syndyka środki. Na końcu postępowania Sąd decyduje czy umorzy Twoje zobowiązania w całości od razu czy też określi plan spłaty wierzycieli na okres nawet do 36 miesięcy, po którego wykonaniu Twoje zobowiązania będą umorzone. Skutkiem postępowania upadłościowego jest umorzenie długów.

umorzone. Skutek postępowania – umorzenie  długów.

Jeżeli nie masz żadnego majątku oraz dochodów to również masz szansę na ogłoszenie upadłości.

Ile to trwa?

To zależy od 2 czynników – trybu postępowania oraz posiadanego majątku przeznaczonego do sprzedaży.

Wyróżnia się tryb zwykły zakładający sporządzenie przez syndyka listy wierzytelności oraz planu podziału. To syndyk dokonuje podziału środków pieniężnych pomiędzy wierzycieli. W trybie uproszczonym syndyk nie sporządza listy wierzytelności oraz  planu podziału. Tutaj to Sąd decyduje o podziale środków.

W trybie uproszczonym gdy nie Masz żadnego majątku, postępowanie upadłościowe powinno skończyć się w przeciągu 6 miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości. W trybie zwykłym może to potrwać nawet 12 miesięcy.

Sądy stosują tryb uproszczony w zasadzie wyłączenie w przypadku dłużników nieposiadających żadnego majątku. W sytuacji gdy posiadasz nieruchomość prawdopodobnie postępowanie będzie toczyło się w zwykłym trybie i może trwać nawet 3 lata z uwagi na potrzebę sprzedaży majątku i przeprowadzenie procedury podziału funduszy pomiędzy wierzycieli.

Rola pełnomocnika w postępowaniu upadłościowym?

Ogłoszenie upadłości będzie miało istotny wpływ na Twoje życie. W pierwszej kolejności cały Twój majątek stanie się masą upadłości, która służyć będzie zaspokojeniu wierzycieli. Oznacza to, że syndyk sprzeda Twój majtek, dokona zajęcia wynagrodzenia/emerytury tak jak komornik oraz zajmie przysługujące Ci należności takie jak np. zwrot PIT. W trybie zwykłym Twoja korespondencja będzie przekazywana bezpośrednio do syndyka.

 Zadaniem pełnomocnika jest zbadanie Twojej sytuacji majątkowej i określenie czy w Twojej sytuacji warto złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Przykładowo – jeżeli przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości została dokonana darowizna np. nieruchomości, to czynność ta może być bezskuteczna w postępowaniu upadłościowym. W takiej sytuacji syndyk może sprzedać nieruchomość darowaną uprzednio przez Ciebie. Po nowelizacji Prawa upadłościowego jaka weszła w życie 24 marca 2020r. umorzenie postępowania na wniosek Dłużnika nie jest już rzeczą pewną, ponieważ Sąd może odmówić umorzenia postępowania z uwagi na potencjalne pokrzywdzenie wierzycieli. Powyższe oznacza, że nie będziesz mógł umorzyć postępowania upadłościowego jeżeli w toku postępowania pojawią się negatywne dla Ciebie następstwa.

Wniosek o ogłoszenie upadłości powinien być precyzyjny i uwzględniać warunki formalne przewidziane przez Prawo upadłościowe. Wiedz, że wniosek o ogłoszenie upadłości jest narzędziem przeznaczonym w głównej mierze dla syndyka. Dobrze zredagowany pozwoli zaoszczędzić czas związany z ustaleniem Twojej sytuacji majątkowej i gwarantuje szybkie przeprowadzenie postępowania upadłościowego.

Według założeń Ministerstwa Sprawiedliwości nowelizacja prawa upadłościowego z marca 2020r. ma doprowadzić do wzrostu ogłaszanych upadłości do poziomu 30.000 rocznie. Oznacza to istotne obciążenie Sądów Upadłościowych i tym samym udział pełnomocnika zapewni odpowiednią pieczę nad prawidłowym tokiem postępowania upadłościowego.

Decydując się na postępowanie upadłościowe musisz przeprowadzić gruntowną analizę Twojej sytuacji majątkowej i określić czy teraz warto ogłosić upadłość nie narażając się na negatywne konsekwencje tej decyzji. Pomoc pełnomocnika pozwoli Ci przejść przez postępowanie upadłościowe sprawnie i bezpiecznie.