UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA W DOBIE COVID-19

przygotowana likwidacja lubuskie

Czas pandemii może zniechęcać do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Niemniej jednak nie jest to przeszkodą do sprawnego przeprowadzenia postępowania upadłościowego.

Czas działa na Twoją korzyść!

Obecna sytuacja spowodowała spowolnienie działalności wielu instytucji lecz należy pamiętać, że Sądy funkcjonują normalnie.

Sądy Upadłościowe zazwyczaj rozpatrują wnioski o ogłoszenie upadłości na posiedzeniach niejawnych tj. bez przeprowadzenia rozprawy. Jak już zostanie wydane postanowienie o ogłoszeniu upadłości to syndyk składa wniosek o publikację informacji o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Od dnia publikacji ogłoszenia biegnie termin do zgłaszania przez wierzycieli wierzytelności do syndyka. W terminie 3 miesięcy od dnia publikacji ogłoszenia syndyk składa listę wierzytelności lub w trybie uproszczonym plan spłaty lub informację o braku przesłanek do ustanowienia planu spłaty. Jeżeli w masie upadłości nie ma nieruchomości to postępowanie może skończyć się nawet w terminie 6 miesięcy od ogłoszenia upadłości.

Jeżeli utraciłeś wypłacalność i nie masz perspektyw na zmianę tego stanu to obecna sytuacja epidemiologiczna nie powinna wpłynąć na Twoją decyzję o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości.