UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM

Sądy Upadłościowe w województwie lubuskim

Postępowania upadłościowe prowadzą Sądy Rejonowe, w których wyodrębnione są wydziały gospodarcze. Sprawę upadłościową rozpoznaje Sąd właściwy dla głównego ośrodka podstawowej działalności dłużnika. W przypadku konsumentów będzie to Sąd miejsce zwykłego pobytu tej osoby.

Powyższe oznacza, że nie trzeba być zameldowanym w miejscowości, w której się mieszka aby złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości w Sądzie właściwym dla tej miejscowości, w której się mieszka. W województwie lubuskim są 2 Sądy Rejonowe, w których wyodrębnione są wydziały gospodarcze; są to Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. i Sąd Rejonowy w Zielonej Górze. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. rozpoznaje sprawy upadłościowe właściwe dla północnej części województwa lubuskiego. Natomiast Sąd Rejonowy w Zielonej Górze rozpoznaje sprawy właściwe dla południowej części województwa.

Zaleta upadłości w województwie lubuskim

Województwo lubuskie jest najmniej zaludnionym województwem w Polsce. Powyższe wiąże się z mniejszym obciążeniem Sądów Upadłościowych w tym województwie. Sądy upadłościowe, a właściwie wyodrębnione jednostki organizacyjne w ramach wydziałów Gospodarczych Sądów Rejonowych, nie są ustanawiane w każdym Sądzie Rejowym. Przykładowo w Województwach Zachodniopomorskim i Wielkopolskim są wyłącznie dwa Sądy upadłościowe, w każdym z tych Województw, przy zdecydowanie większej ludności w porównaniu z województwem lubuskim. Jeżeli mieszkasz w województwie lubuskim masz szansę na szybsze przeprowadzenie Twojego postępowania upadłościowego niż miało by to miejsce w innym miejscu w Polsce.