PRZEDSIĘBIORCO! UPADNIJ JAKO KONSUMENT!

upadłość międzyrzecz

Czy prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i rozważasz ogłoszenie upadłości lecz z uwagi na brak środków wahasz się przed podjęciem decyzji? Jeżeli tak, to ogłoszenie upadłości jako konsument może być rozwiązaniem dla Ciebie.

Upadłość przedsiębiorcy

Ogłoszenie upadłości jako przedsiębiorca wiąże się w pierwszej kolejności z poniesieniem wysokich kosztów. W pierwszej kolejności należy pokryć opłatę sądową od wniosku o ogłoszenie upadłości, która w przypadku przedsiębiorcy wynosi 1.000,00 zł. Kolejnym kosztem będzie zaliczka na poczet kosztów postępowania w wysokości około 6.000,00 zł. Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości nie gwarantuje ogłoszenia upadłości. Wpierw Sąd Upadłościowy powoła tymczasowego nadzorcę sądowego, który zbada czy majątek Dłużnika pozwoli na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego. Jeżeli majątek nie pozwoli pokryć tych kosztów to Sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości. Pomiędzy złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy, a wydaniem postanowienia o ogłoszeniu upadłości, minie co najmniej 6 miesięcy.

Upadłość konsumencka alternatywą dla byłego przedsiębiorcy.

W przypadku upadłości konsumenckiej koszty są niewielkie, ponieważ opłata sądowa wynosi 30,00 zł. Wnioskodawca nie musi mieć odpowiednich środków pieniężnych aby móc ogłosić upadłość, ponieważ przy braku środków koszty postępowania pokrywa Skarb Państwa. Od złożenia wniosku do wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości powinno minąć około 2 miesięcy. Upadłość konsumencka zgodnie z nazwą jest przeznaczona dla konsumentów, a nie dla przedsiębiorców. Zatem dlaczego upadłość konsumencka może być rozwiązaniem dla jednoosobowych przedsiębiorców? Aby móc skorzystać z dobrodziejstwa upadłości konsumenckiej wystarczy wpierw złożyć wniosek o wykreślenie Przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiIDG) i następnie można składać wniosek o ogłoszenie upadłości jako konsument. Upadłość konsumencka pozwoli na zaoszczędzenie czasu oraz pieniędzy. Co istotne ogłoszenie upadłości w trybie konsumenckim pozwala również złożyć wniosek o przeprowadzenie postępowania w trybie PRE-PACK.