Sprzedaż nieruchomości przez syndyka a środki na czynsz

upadłość strzelce krajeńskie

Jeżeli w toku postępowania upadłościowego syndyk sprzedał Twój dom lub mieszkanie to wiedz, że możesz otrzymać środki na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych.

Środki na czynsz

Głównym problemem związanym z postępowaniem upadłościowym jest utrata dachu nad głową, w sytuacji sprzedaży domu lub mieszkania przez syndyka. Niemniej jednak wiedz, że możesz złożyć wniosek aby z kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości Sąd wydzielił Ci kwotę na zaspokojenie Twoich potrzeb mieszkaniowych, która odpowiadać będzie kwocie czynszu najmu za okres od 12 do maksymalnie 24 miesięcy. Przy określeniu tej kwoty Sąd bierze pod uwagę Twoją sytuację osobistą m.in. ilość osób pozostających na Twoim utrzymaniu. Pamiętaj jednak, że aby otrzymać tą kwotę musisz wpierw złożyć wniosek, najlepiej tego samego dnia, w którym syndyk zawarł umowę sprzedaży nieruchomości. Podkreślenia wymaga fakt, że kwota ta przysługuje Ci wyłącznie w sytuacji gdy posiadałeś mieszkanie lub dom, które zostało sprzedane przez syndyka.

Środki na czynsz a upadłość małżonków

Częstym zjawiskiem jest upadłość konsumencka obydwojga małżonków. Jeżeli złożono wnioski o ogłoszenie upadłości obojga małżonków w tym samym czasie to zazwyczaj Sądy Upadłościowe tego samego dnia ogłaszają upadłość każdego z małżonków. Należy pamiętać, że w takiej sytuacji mamy do czynienia z 2 osobnymi postępowaniami upadłościowymi. Do masy upadłości każdego z małżonków powinno wejść po ½ udziału w prawie własności nieruchomości, w której Ci małżonkowie mieszkali. Powyższe będzie miało miejsce pod warunkiem, że przed ogłoszeniem upadłości małżonkowie nie zawarli umowy o rozdzielność majątkową. W takiej sytuacji, po sprzedaży domu lub lokalu mieszkalnego, każdy z małżonków będzie mógł osobno wystąpić z wnioskiem o wydzielenie kwoty na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Sytuacja wygląda inaczej gdy upadłość każdego z małżonków ogłoszono w innym terminie. ,Wtedy prawo własności lokalu lub domu wejdzie do masy upadłości tego z małżonków, który upadł wcześniej. W takie sytuacji tylko ten małżonek do którego masy upadłości wszedł lokal lub dom będzie mógł wnieść o przyznanie środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych.

Środki na czynsz również dla przedsiębiorcy

Po nowelizacji Prawa upadłościowego jaka weszła w życie 24 marca 2020r. również jednoosobowy przedsiębiorca będący w upadłości może złożyć wniosek o wydzielenie kwoty na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Niemniej jednak, jeżeli złożyłeś wniosek o ogłoszenie upadłości jako jednoosobowy przedsiębiorca przed dniem 24 marca 2020r. to nie będziesz mógł złożyć wniosku o wydzielenie kwoty na czynsz. Dla postępowania upadłościowego istotny jest dzień złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, ponieważ determinuje stan prawny, który będzie regulował tryb postępowania upadłościowego. Dlatego też złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości przed 24 marca 2020r.